Planina Povlen

U zapadnom delu Srbije, tridesetak kilometara jugozapadno od Valjeva nalazi se planina Povlen (najviši vrh Mali Povlen 1377m). Podzemni i površinski kraški oblici dozvolili su prirodi da se igra i na neverovatne načine kreira pejzaže. Ponegde u teško pristupačnim visokim stenovitim delovima planine mogu se uočiti uklesane alke čija svrha do danas nije sa sigurnošću potvrđena. Formacije vulkanskih stena ”ploče” su fenomen nastao vulkanskim aktivnostima pri ekstremnim temperaturama. Na nekim delovima Povlena nalaze se kamene kugle, prečnika do 2 metra, a njihovo poreklo takođe sa sigurnošću ne može da se utvrdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories