Manastir Rača

Manastir Rača nalazi se na desnoj obali reke Rače, u podnožju planine Tare, nedaleko od Bajine Bašte. Prema predanju zadužbina je kralja Dragutina iz XIII veka. Tokom XVII i XVIII veka bio je značajan centar prepisivačke škole, ostalo je zabeleženo da je 1630. godine brojao 300 kaluđera prepisivača. U to vreme pot turskom vlašću prepisivanje je bilo strogo zabranjeno i odvijalo se u tajnosti, nekoliko kilometara od samog manastira, na izvoru reke Rače. Kroz istoriju imao je značajnu ulogu za naš narod, više puta je rušen i paljen. Godine 1943. zapaljen je uz veliku štetu, Miroslavljevo jevanđelje koje se nalazilo ispod oltara manastirske crkve je sačuvano. Mošti ktitora kralja Dragutina čuvaju se u manastiru Rača zaslugama patrijarha Pavla koji je ovde boravio kao monah.Po dimenzijama jedan je od največih manastira u Srbiji. Uz crkvu koja je sagrađena po ugledu na porušenu srednjovekovnu nalazi se zvonik slične visine, okruženi su konacima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories