Planina Rtanj

Pre nego što počnemo o Rtnju,evo nekih zanimljivosti vezane za piramide

Sve piramide u prostoru poseduju karakteristike koje menjaju ambijentalno elektromagnetno polje u njoj i oko nje. Njihove osobine mogu se iskoristiti i na sledeći način: civilizacije Maja i Asteka male piramide koristile su za teranje buba štetočina od useva na obradivim površinama, danas je poznato da voda u piramidama menja svoje moleklarne sposobnosti dok hrana ostaje nedeljama sveža bez pojave buđi.

Geografski položaj Rtanja


Planina Rtanj nalazi se između Zaječara i Paraćina, na oko 200 km jugoistočno od Beograda . Do najvišeg vrha Šiljak (1565m) može da se stigne iz sela Mužinac ili kao alternativa iz sela Vrmdža. Uspon na Rtanj preko sela Mužinac spada u one lakše kategorije, pa ga je moguće osvojiti bez neke preterane fizičke spremnosti.

Rtanj mistična planina

Od davnina postoje različita predanja vezana za ovu planinu a mi ćemo se poslužiti konkretnim činjenicama. Najistaknutiji vrhovi su Šiljak, Kusak i Baba, kada se povežu imaginarnom linijom, formiraju trougao dimenzija čije strane su pet i šest kilometara. Sa vrha Šiljak se spuštaju tri kraka koji su zaklonili dva ugla od po 105 i jedan od 150 stepeni. Prvi krak dugačak je tačno 3000 m, drugi 1500 m a treći 750 m. Merenja su utvrdila da na Rtnju postoje neprekidne promene energetskih polja. Vrh Rtnja – Šiljak uglavnom upija energiju, dok mesto “Svetilište” u podnožju planine, uglavnom zrači. U unutrašnjosti planine speleolozi pronašli su za sada 17 pećina i odaja a ispod vrha Šiljak postoji šupljina duboka 450 metara sa stranicama od po 250 metara i 500 metara. Veliki vertikalni tunel nazvan dimnjak vodi duboko u utrobu zemlje. Rtanjski čaj lat. Satureja montana je endem planine Rtanj i pripisuju mu se mnoga lekovita svojstva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories