Jama Propas

Istočno od Pirota na putu za Dimitrovgrad, na južnim padinama Tepoša i okolini sela Činiglavci nalazi se jama Propas. Locirana je na lokalitetu Venac. Impozantan ulaz u jamu predstavlja otvor prečnika 10m sa strmim stenovitim obodima. Dvorana koja sa zapreminom od oko 120.000 kubnih metara trenutno predstavlja najveću pećinsku dvoranu u Srbiji a pritom još uvek nije cela istražena. Veoma zanimljivo pitanje vezano za jamu Propas je gde je i na koji nacin transportovan materijal koji nedostaje. Pretpostavka je da je tu postojao neki vodeni tok koji ga je odneo. Za sada niko nije uspeo da dođe do nekog hidrološki aktivnog dela objekta tako da ostaje pitanje šta je i gde odnelo, a verovatno i sada odnosi obrušeni materijal sa dna dvorane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories