Rajkova pećina

U neposrednoj blizini Majdanpeka nalazi se Rajkova pećina. Sa preko 2300m istraženih hodnika, jedna je od najvećih pećina u našoj zemlji. Nastala je radom Rajkove reke ponornice, u više faza, a oko pola istraženih hodnika su suvi dok su druga polovina rečni.

Rajkova pećina jedna od najvećih u Srbiji
Rajkova pećina

Prvi ju je istraživao Jovan Cvijić, a ime je dobila po hajduku Rajku koji je pljačkao turske karavane, blago delom delio narodu a delom prema legendi sklanjao u pećinu. Temperatura je konstantantna 8 °C a vlažnosta vazduha 100% tako da nevezano za godišnja doba prilikom posete treba se adekvatno obući.


Autor fotografija: Zorica Milinovicc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories