Seosko naselje Ivanovo

Seosko naselje Ivanovo nalazi se na teritoriji grada Pančeva, uz Dunav, u južnom Banatu.

Selo Ivanovo atari
Selo Ivanovo

Nastaje 1868. godine uz osnovnu namenu podizanja nasipa uz Dunav kao i stvaranje novog obradivog zemljišta. Sa obzirom na izuzetno povoljan geografski položaj u selu je postojala luka, čiji ostaci se nalaze i danas na rukavcu Dunava.

Selo Ivanovo uz Dunav
Selo Ivanovo uz Dunav

Zbog razgranate mreže kanala DTD Ivanovo ima veoma povoljne uslove za poljoprivredu.


Autor fotografija:  Zorica Milinovicc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories